Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetségének tagja
 
 

A VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. - továbbiakban: VIDRA Kft. -1991-ben alakult, egy összeforrott vízügyi és vegyész-gépész szakembergárda vállalkozásaként.
A megalakulást követő időszak feladatai mellett a VIDRA Kft. számára a szovjet csapatok kivonulása után elhagyott laktanyák közül Győr, Komárom és Esztergom katonai bázisok környezeti szennyeződéseinek mentesítése jelentette a kitörési pontot.
Számos kárelhárítási projekt sikeres levezetését követően a VIDRA Kft. 1994-ben közösségre lépett a német RWE konszern hazai leányvállalatával. Az együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása mellett a nagyvállalati munkastílus a hazai piacon való előnytelensége miatt három év elteltével a társaság ismét az alapítók tulajdonába került.
Az alapítók személyéhez kötődő ismeretanyag, kiegészülve a német szakemberek tudásával, munkakultúrájával, a hazai szakértők szorgalmával és tapasztalataival, együttesen lehetővé tették a társaság jelenlegi szolgáltatási körének kialakulását:

  • környezeti károk felszámolása (tervezés, hatóságokkal kapcsolatos ügyintézés, kivitelezés, szennyezett talaj- és talajvíz tisztítása, környezeti monitoring),
  • azbesztmentesítés,
  • vízkezelés, ipari és kommunális szennyvíztisztítási technológiák tervezése és kivitelezése,
  • környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértés, tervezés,
  • rekultiváció, víztelenítés, tározók, tavak és medencék kialakítása és szigetelése,
  • monitoring tevékenység és akkreditált mintavétel,
  • projektszervezés és tanácsadás.
A kezdeti idõszakhoz képest többszörösére növekedõ feladatmennyiséget a VIDRA Kft. hidrogeológiai, vízgazdálkodási, környezettechnológiai és vegyész szakértõi gárdával, megfelelõ mûszerparkkal, saját mûhellyel, laborral és korszerû gépparkkal látja el. A társaság szakmai felkészültségét jelzi, hogy a szakterületen tevékenykedõ vállalkozások közül az elsõk között szerezte meg az ISO 9001-es minõsítést, majd ezt követõen az ISO 14001-es tanúsítványt, a "minõsített NATO beszállításra alkalmas" címet, valamint a mintavételi tevékenységre vonatkozó akkreditációt.
A VIDRA Kft. hagyományos tevékenységei mellett fokozott erõfeszítéseket kíván tenni a termelõhelyi szennyvíztisztítások terén elért piaci részvételének bõvítésére. Saját fejlesztésû eszközei mellett teljes körû szerviz háttérrel képviseli a vízkezelés és szennyvíztisztítás szakterület partnerkörébe tartozó gyártóit.
A VIDRA Kft. hazai piac mellett a szomszédos országok piacán is jelen van. A 2004. évben megalakult VIDRA Slovakia s.r.o. az anyagcég teljes tevékenységi körét képviseli a Szlovák Köztársaság területén, míg Romániában pedig elõkészítés alatt áll egy újabb vállalkozás.
 

Segédprogram a letölthető tartalmak megtekintéséhez.